Generelle betingelser

Her under kan du se vores generelle betingelser.
Er der noget du gerne vil havde specificeret eller har spørgsmål til, så udfyld venligst formularen nederst på siden.

Moms

 • Den 1. januar 2011 trådte skatteministeriets ”Bekendtgørelse nr. 685 om ændring af merværdiafgiftsloven – Særordning for rejsebureauer (momslovens § 67 og 68a)” i kraft.
 • Dette er ikke en normal momsregistrering, hvor vi skal opkræve almindelig moms. Det er en helt speciel ordning for rejsebureauer, som kort fortalt går ud på, at vi skal afregne moms til Told og Skat af vor fortjeneste. Ifølge loven ”må der ikke anføres momsbeløb på fakturaen eller anden angivelse af, hvordan momsen beregnes.” Den måde hvorpå vi skal udregne momsen, som afregnes til Told & Skat er meget kompliceret, og kan først endeligt beregnes, når en rejse er gennemført. Derfor er det på forhånd vanskeligt at beregne præcist, hvor meget det kommer til at betyde i merudgift for os. Et er dog helt sikkert, det kommer til at koste noget, og vi er selvfølgelig nød til at få dækket den merudgift. I forsøg på at finde en fair måde at fordele denne udgift på, har vi valgt at opkræve hver jæger et ”Administrationsgebyr” på henholdsvis DKK 350,- eller DKK 475,- for rejser under og over DKK 10.000,-.Dette gebyr inkludere også vort tidligere opkrævede ”Produktansvarsgebyr”.

Tilmelding og betaling

 • Ved tilmelding betales, såfremt andet ikke er aftalt eller angivet i tilbuddet, et depositum på DKK 3.000,- plus evt. afbestillingsforsikringspræmie. Senest 45 dage før afrejse betales yderligere et restdepositum ifølge fremsendte bekræftelse. Er restbeløbet ikke indbetalt rettidigt, kan Buhls Jagtrejser annullere aftalen, og det indbetalte depositum vil være tabt. Reservation af et jagtarrangement er ikke bindende for Buhls Jagtrejser, før depositum er betalt. Ethvert indbetalt depositum vil blive modregnet i den endelige afregning, som udfærdiges efter hjemkomsten. Med sin indbetaling bekræfter kunden samtidig at have accepteret de skriftligt meddelte og/eller i programmet oplyste vilkår for arrangementet.
 • Når du tilmelder dig en rejse hos os accepterer du samtidig at vi må kontakte dig i markedsførings øjemed, medmindre der udtrykkeligt er givet udtryk om andet.

Forsikringer

 • Ved tilmelding bør du altid undersøge, om du er tilstrækkeligt dækket ind forsikringsmæssigt. Rejseforsikringer er billige og altid en ekstra sikkerhed. Vi tilbyder forsikringer via GOUDA Rejseforsikring, som er eksperter på dette område. Folketinget har tidligere vedtaget afskaffelsen af den offentlige rejsesygesikring i udlandet. Det vil sige – at danskerne ikke længere være dækket af rejsesygesikringen på det gule kort. Det er derfor meget vigtigt, at du er forsikret på anden vis.
  Gouda har ændret deres rejseforsikringer således, at man nu kan inkludere en afbestillingsforsikring i forbindelse med tegning af en rejseforsikring.Eksempelvis koster en årsrejseforsikring inden for Europa inkl. grunddækning (som det gule kort) samt en afbestillingsforsikring med dækning op til DKK 10.000,- i alt DKK 444,- og hvis den dækker hele hustanden i alt DKK 1.145,- Pris uden afbestilling er henholdsvis DKK 249,- og 495,-
  Prisen ved udvidet Europa indtil Uralbjergene vil ialt være DKK 490,- og hvis den dækker hele hustanden i alt DKK 1.345,- Pris uden afbestilling er henholdsvis DKK 295,- og 695,-
  Ved rejse til hele verdenen koster en årsrejseforsikring i inkl. grunddækning samt en afbestillingsforsikring med dækning op til DKK 30.000,- i alt DKK 1.070,- og hvis den dækker hele hustanden i alt DKK 2.690,-
  Pris uden afbestilling er henholdsvis DKK 675,- og 1.695,-
  Hvis man ønsker afbestillings forsikring over de henholdsvis DKK 10.000,- eller 30.000,- koster de et tillæg på 6% af det beløb som ønskes i tillægsdækning. Hvis man ønsker at tegne en afbestillingsforsikring og ikke en rejseforsikring, koster den 6% af det beløb man ønsker at forsikre.Det er mere vigtig end nogensinde at få tegnet en rejseforsikring, da man ikke er dækket mod sygdom eller hjemtransport ved sygdom. Du er altid velkommen til at ringe og få en snak om dit behov eller læs mere på www.gouda.dk.

  Vær opmærksom på, at de fleste rejseforsikringer ikke inkludere en jagtansvarsdækning ved udøvelse af jagt i udlandet. Derfor anbefaler vi på det kraftigste, at du sikre dig, at være i besiddelse af en jagt-ansvarsforsikring. Har du ikke har en sådan, kan vi være behjælpelig med dette.
  Og vær opmærksom på, at ansvarsforsikringen på dit jagttegn ikke dækker på rejser uden for Europa.

Våbentilladelser

 • Buhls Jagtrejser sørger for fremskaffelse af de fornødne våbentilladelser i det land, hvor du ønsker at jage. Det er dog et krav, at man er i besiddelse    tilladelse. EU-våbenpas er et lovkrav efter Schengenaftalen. EU-våbenpasset skal anvendes ved rejse mellem EU- lande samt ved mellemlanding i et EU-land. Det udstedes af politi­mesteren i den politikreds, hvor man er bosiddende. Husk at der er knyttet en ansvarsforsikring til jagttegnet, som er gældende ved jagt i hele Europa.
 •  Buhls Jagtrejser sørger for alle formaliteter vedrørende transport af våben i forbindelse med flyrejser og andre offentlige transportmidler under forudsætning af, at Buhls Jagtrejser modtager alle nødvendige og korrekte våbenoplysninger fra kunden. Buhls Jagtrejser kan ikke garantere for, at transporten forløber som planlagt. Skulle våbnet ikke nå rettidig frem til destinationen, har kunden ikke ret til at få nedslag i prisen eller aflyse rejsen, hvis der bliver stillet et egnet erstatningsvåben til rådighed.

Indførsel af trofæer, skind og kød

 • Washington Konventionens liste over truede dyr inkluderer f.eks. bjørn, ulv, los, samt en række afrikanske vildtarter. Det er vigtigt, at du inden afrejsen på forhånd har undersøgt bestemmelserne. Vi rådgiver gerne om disse forhold, men det er jægerens eget ansvar at holde sig orienteret om de aktuelle bestemmelser og sørge for den nødvendige importtilladelse, en såkaldt CITES-tilladelse. Ansvarlig myndighed er Skov- og Naturstyrelsen, Vildtforvaltningskontoret, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, tlf. 72 54 20 00 – fax 39 47 23 12. Information findes på Naturstyrelsens webside naturstyrelsen.dk og på CITES-webside www. cites.org.
 • Kød og skind fra nedlagt vildt tilfalder normalt altid det pågældende jagtrevir, men kan dog ofte købes. Vær opmærksom på, at indførsel af kød og ubehandlet skind fra mange lande er underlagt særlige betingelser og kræver import­tilladelse. Importtilladelse søges skriftligt hos Føde­varestyrelsen, se nærmere information på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.foedevarestyrelsen.dk eller kontakt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, tlf. 72 27 69 00 . Buhls Jagtrejser fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med hjemtransporten af trofæer. Det er jægerens eget ansvar at sikre at alle nødvendige tilladelser er til stede. Vi er selvfølgelig altid behjælpelige med rådgivning og vejledning, men anbefaler stærkt, at lade et professionelt speditionsfirma tage sig af alle nødvendige formaliteter.

Kørsel

 • Der må normalt påregnes, at der skal betales for transport i forbindelse med arrangementer, hvor man ankommer med fly og udlejningsbil eller i egen bil, såfremt denne ikke benyttes. Eneste undtagelser er de arrangementer, hvori det tydeligt fremgår, at kørsel er inkluderet i arrangementsprisen.

Indkvartering

 • Hvis ikke andet er nævnt, er vore priser baseret på indkvartering i dobbelt- eller flersengsværelse. Ved ophold i enkeltværelse beregnes normalt et tillæg, uanset årsagen til at man har fået tildelt et enkeltværelset.

Afmelding

 • Såfremt et fastlagt arrangement afbestilles, vil der uanset årsag blive opkrævet følgende: Ved afmelding mindre en 6 måneder før afrejse, tilbagebetales det indbetalte depositum ikke. Ved afmelding mindre end 90 dage før afrejse betales 50% af rejsens pris, inklusiv eventuelt trofædepositum. Der kan blive tale om højere betaling i begge tilfælde, hvis Buhls Jagtrejser ikke kan opnå refundering hos sine underleverandører. Ved afmelding senere end 45 dage før afrejse, er hele rejsens pris forfalden til betaling, inklusiv eventuelt trofædepositum. Da Buhls Jagtrejser er forpligtet økonomisk overfor tredjemand for at sikre rejsens gennemførelse, fraviges Lov om Pakkerejser §9, stk. 1, således at afbestilling ikke kan finde sted senere end 45 dage før afrejse.
 • Vi er dog gerne til tjeneste med tegning af afmeldingsforsikring.
 •  De i rejseplaner og billetter anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af billetter og rejseplaner kan der forekomme ændringer i afgangs- og ankomsttider. Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter. Du bør øjeblikkelig kontakte Buhls Jagtrejser eller pågældende transportselskab, dersom tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, således at eventuelle fejl kan blive rettet.

Udeblivelse

 • En deltager der udebliver fra afrejsested eller ikke kan tiltræde rejsen på grund af ugyldigt eller manglende pas eller andre nødvendige rejsepapirer, kan ikke opnå godtgørelse af nogen art.
 •  Man har ikke krav på erstatning eller kompensation, såfremt mangler ved rejsen skyldes en uvedkommende tredjemand, som Buhls Jagtrejser ikke med passende omhyggelighed kunne have undgået, forudset eller afbødet ved rejsens bestilling. Man har endvidere ikke krav på erstatning eller kompensation, der skyldes udefra kommende ændringer, eller noget Buhls Jagtrejser har ansvar for, som ikke med passende omhyggelighed kunne have været undgået, forudset eller afbødet ved rejsens bestilling.
 • Ønsker kunden selv før afrejse at ændre rejsen, opkræves der minimum et ændringsgebyr på kr. 500 pr. ændring pr. person. Ikke alle arrangementer kan ændres. Hvis et arrangement afkortes vil det som udgangspunkt ikke resultere i en reducering i prisen.

Reklamationer

 • Skulle der – mod forventning – være grundlag for reklamationer, der vedrører indkvartering, jagtlige forhold m.v., skal disse omgående fremføres på stedet og føres til protokol. En forudsætning for, at få en klage behandlet er, at der har været klaget direkte på rejsedestinationen. Kontakt samtidig Buhls Jagtrejser pr. telefon, vi har i mange tilfælde mulighed for at afhjælpe eventuelle problemer straks og sørge for, at arrangementet forbliver en succes. Eventuelle søgsmål mod Buhls Jagtrejser skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

Pakkerejseloven

 • Gamekeeper & Buhls Jagtrejser er medlem af Rejsegarantifonden – medlemsnummer 1789 og har derudover tegnet en udvidet ansvarsforsikring, der dækker erstatningskrav, som kan rejses i henhold til “Lov om pakke-rejser”. Som kunde hos Gamekeeper & Buhls Jagtrejser har du sikkerhed for indbetalt depositum samt eventuel hjemrejse i tilfælde af arrangørens konkurs. Derudover er du sikret i henhold til pakkerejseloven, der fastlægger et sæt klare regler for kunders krav mod rejsearrangøren.Vort medlemskab er samtidig en garanti for, at vi til enhver tid vil opfylde lovens krav.

Ansvar

 • Buhls Jagtrejser optræder som agent for jagtrevirer, hoteller, transportselskaber m.fl. og er uden ansvar for ændringer, forsinkelser etc., som følge af aftalebrud, vejrlig eller andre forhold, som bureauet er uden indflydelse på.

Betalingsbetingelser

 • Netto kontant – 14 dage. Ved overskridelse af betalings­fristen tillægges renter, og der kræves gebyr for udsendelse af rykkerskrivelse. Alle opgivne priser er danske kroner med mindre andet er angivet.

Bank- og girokonti

 • Gamekeeper & Buhls Jagtrejser
  Vejlevej 274
  DK-7323 Give

  Handelsbanken
  Reg.nr. 7621 , Konto nr. 2128813
  Swift adresse: HANDDKKK
  Iban adresse: DK 81 76210002128813

Forbehold

 • Alle angivne DKK priser på denne hjemmeside er baseret på valutakurser pr. 1. januar 2017.
 • Der tages forbehold for prisændringer forårsaget af kursændringer, devaluering eller andre forhold, som GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER er uden indflydelse på. Der tages forbehold for eventuelle tekstrelaterede fejl.

Buhls Jagtrejser

Har du spørgsmål vedrørende denne jagt, eller ønsker du at modtage et uforpligtende tilbud sammensat efter dine ønsker, så udfyld venligst nedestående formular, og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Med venlig hilsen
Buhls Jagtrejser teamet

Kontakt mig venligst

Nyhedsbrev

Er du ikke allerede tilmeldt, så tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Så vil du løbende modtage gode tilbud og nyheder.